gtag('config', 'UA-140085166-1', { 'linker': { 'accept_incoming': true } });
open
Way ahead - RoadCloud

News

The City of Vantaa extends its contract with RoadCloud

Road Data RoadCloud Vantaa

(In Finnish below)

RoadCloud is pleased to announce that The City of Vantaa has decided to continue their trust in RoadCloud to produce high-quality data coverage for the roads of Vantaa. With its approximately 1600 kms of road, the busiest airport in Finland and developing mass-transit solutions, The City of Vantaa is truly a logistics city. The city tried RoadCloud’s road data services in 2020, and were happy to extend their contract until autumn 2022.

The data has also been shared with road maintenance contractors in Vantaa, to optimize their winter road maintenance work. Furthermore, pavement surface quality data has been monitored and shared with Rapal Oy for improved pavement maintenance analysis and repair cost estimation. The City of Vantaa is a perfect example of how RoadCloud’s data can be used and shared between different bodies to maximize the benefits of road data for all included parties.

The service RoadCloud provides includes training in using the services, so that the employees of The City of Vantaa can get the most out of RoadCloud’s services.

 ------

RoadCloudilla on ilo kertoa, että Vantaan kaupunki on päättänyt jatkaa yhteistyötä RoadCloudin kanssa, tuottaakseen korkealaatuista datakattavuutta Vantaan teille. Kaupungin noin 1600 kilometriä katua, kiistatta kiireisin lentoasema Suomessa ja kehittyviä joukkoliikenneratkaisuja, tekee Vantaan kaupungista todellisen logistiikkakaupungin. Kaupunki kokeili RoadCloudin tietietopalveluja vuonna 2020, ja halusi nyt pidentää sopimusta syksyyn 2022 asti.

Tiedataa on myös jaettu tienhoitourakoitsijoiden kanssa Vantaalla, optimoidakseen talvitie-kunnossapitotyötä. Lisäksi päällysteiden kuntoa on monitoroitu ja dataa on toimitettu myös Rapal Oy:lle lähtödatana, parantaakseen päällysteen kuntoa koskevia laskelmia sekä korjausten kustannusarvioita. Vantaan kaupunki on täydellinen esimerkki siitä, kuinka RoadCloudin dataa voidaan käyttää ja jakaa eri organisaatioiden kesken maksimoidakseen tiedatan hyötyjä kaikille osapuolille.

RoadCloudin tarjoama palvelu sisältää myös palvelun käyttöön liittyvää koulutusta, jotta Vantaan kaupungin työtekijät voivat saada mahdollisimman ison hyödyn RoadCloudin palveluista.

 

Read more about why cities and Government offices are choosing RoadCloud's data services in our whitepaper here: A Data-Driven Road to Safer, Greener and More Efficient Winter Road Maintenance whitepaper.


Are you interested in measuring road data, winter road maintenance or making your roads smarter and safer? Book a 15 minute meeting with CEO Ari Tuononen on LinkedIn or contact him directly at ari@roadcloud.com.

 

RoadCloud

Ari Tuononen

CEO

+358 50 5604 702

ari@roadcloud.com